آیت اله ارسنجانی

آیت اله ارسنجانی

فارس , فسا
آدرس : فسا-فاز3 قدیم-خ ایثارگران
تلفن: 07153337513

معرفی آیت اله ارسنجانی

در این آموزشگاه سعی می‌شود محصلین به گونه‌ای در ابعاد مختلف تربیت شوند که با توانمندی روحی و جسمی و برخورداری از بهداشت روانی لازم، زندگی دنیوی و اخروی نیکوئی داشته و انسان مفیدی برای خود، خانواده و جامعه باشند.
در قسمت زیر به پاره‌ای از این فعالیت‌ها اشاره می‌شود، امید که با استعانت از خداوند و همراهی خانواده و ظرفیت دانش‌آموزان و بضاعت بشری مربیان، چشم انداز زیر محقق شود. به یقین اهداف واقعی تربیت انسانها بسی فراتر از تقریرات بشری است.
دانش پژوهان این دبیرستان با آگاهی از این حقیقت که “هدایت واقعی از اوست” خود را در معرض این نسیم قرار می دهند، تا به قدر تلاش، ظرفیت، علاقه‌مندی، آراسته به زیور انسانیت گردند.

کلاس های آنلاین

 کلاس دهم ریاضی

کلاس دهم ریاضی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس یازدهم ریاضی

کلاس یازدهم ریاضی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس پایه دهم گروهی

کلاس پایه دهم گروهی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس یازدهم تجربی الف و ب گروهی

کلاس یازدهم تجربی الف و ب گروهی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس دهم تجربی الف

کلاس دهم تجربی الف

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس پایه یازدهم گروهی

کلاس پایه یازدهم گروهی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس دهم تجربی الف و ب گروهی

کلاس دهم تجربی الف و ب گروهی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس دوازدهم انسانی

کلاس دوازدهم انسانی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس دوازدهم ریاضی

کلاس دوازدهم ریاضی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس پایه دوازدهم گروهی

کلاس پایه دوازدهم گروهی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال